27.06.2022  Norsk Winner Sandefjord 2022


Brovalija Je Taim (Torri)

CK, BHK, CERT, NORDIK CERT,  BOB
Norwegian winner 2022!

Dommer Helena Peterzens ( Sverige)
 Utstillings resultater | Просмотров: 51