Brovalija Je Taim & Wolshebny Les Anhelika

SOLGT! Vi har 4 hannvalper til salg etter en flott par! Brovalija Je Taim & Wolshebny Les Anhelika. 
Registrert i NKK. For mer info send en epost til jelenazozulia@gmail.com eller ring  +47 96738311

 Biewer Terrier  (26.06.2022) 
Просмотров: 53